Konverzace a jazykové lekce angličtiny s rodilým mluvčím

 

        Zahájení konverzačních kurzů s rodilým mluvčím

                                   z  O X F O R D U  

                                                                               v Ústí nad Labem 

           pro dospělé, děti, studenty středních a vysokých škol                                         

                                                                                                  

1.ročník červen 2015

2.ročník plánován na červen 2016

Info: 603 31 46 92

ordosova-easy @seznam.cz

 

 

EASY ENGLISH DEUTSCH

 

Zajišťujeme konverzační výuku angličtiny s lektorem na úrovni rodilého mluvčího.

Výuka probíhá v učebně v Horově ulici nebo ve firmě klienta kdykoli během dne. 

Probíraní témata dle přání klienta. 

 

OxfordKurzy s Terrym